menyen under kan også bestilles som take away hver dag fra kl 12:00-22:00 Helger fra kl 12:00-22:00 Tlf: 941 65 378